عجیبه واقعا هر روز و هر شب برنامه ریزی میکنم که زود بخوابم که زود بیدار شم اما شب ها وقتی خونه میام ساعت یک و رد کرده :(

تازه بعدش که میام نه خوابم میاد که بخوابم نه حال و حوصله اینو دارم یکم درس بخونم نه اینکه یکم بخوابم ! ، شب ها یک ساعت بیخودی تو تلگرام و وب چرخ میزنم (البته تازگیا خوندن نوشته های بلاگیها رو هم اضافه کردم ) بعدش یا میرم سراغ ادامه کتابم یا ی فیلمی چیزی ، بعدش هف هشتا آلارم تنظیم میکنم ک صبح حتما حتما بیدار شم اما فقط بیدار میشم آلارم ها رو خاموش میکنم و باز میخوابم :|

این برای من که تا همین دو هفته پیش شب ها 12 خواب بودم و هر صبح قبل از 6 بیدار میشدم خیلی بده :(

هر کاری کردمم تنظیم نشد لامصب فک کنم باید صَب کنم اول مهر بیاد شاید به زور اینکه "پاشو سرویس دم در داره بوق میزنه" بتونم اوکی کنمش و الا هر طور که فکر کردم نشد

کسی راه حل بهتر نداره؟